thống kê đã lọc

Xem thông tin chi tiết về tiến trình của bạn và lịch sử WOD của bạn. Bạn có thể xác định số liệu thống kê WOD của mình nhanh hơn nhiều bằng cách lọc tên hoặc phạm vi ngày WOD của kết quả.

rightimage

Chia sẻ WOD của bạn

Giờ đây, bạn có thể tạo bài tập luyện tùy chỉnh (WOD), nhập bài tập mới hoặc chia sẻ WOD của mình với bạn bè hoặc sinh viên.

leftimage

100% ngoại tuyến

Bạn không cần truy cập internet để sử dụng bộ bài WOD. Dữ liệu của bạn được lưu cục bộ một cách an toàn trên điện thoại thông minh của bạn.

rightimage

Tính năng thú vị

Chế độ nền, hiệu ứng chuyển đổi thẻ, giữ cho màn hình luôn hoạt động, xem bản ghi tốt nhất và mới nhất của bạn cho mỗi WOD, được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ, v.v.

leftimage