Thống kê đã lọc

Xem thông tin chi tiết về tiến triển của bạn và lịch sử WOD của bạn. Bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thống kê WOD của bạn bằng cách lọc kết quả theo tên WOD hoặc khoảng ngày.

rightimage

Chia sẻ WOD của bạn

Bây giờ bạn có thể tạo các bài tập tùy chỉnh của riêng bạn (WOD), nhập các bài tập mới, hoặc chia sẻ WOD của bạn với bạn bè hoặc học sinh.

leftimage

100% Ngoại tuyến

Bạn không cần truy cập internet để sử dụng Bộ Bài WOD. Dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn cục bộ trên điện thoại thông minh của bạn.

rightimage

Bạn Kiểm Soát

Chế độ nền, hiệu ứng chuyển đổi thẻ, giữ màn hình tỉnh táo, xem các bản ghi tốt nhất và mới nhất của bạn cho mỗi WOD, dịch sang hơn 50 ngôn ngữ và nhiều hơn thế nữa.

leftimage